Devlet

Sektörler

TASAM BGC’nin en çok deneyim sahibi olduğu alanların başında devlet ve hükümet stratejileri gelmektedir. Bu alanda sayısız başarılı olmuş modellerimiz ve strateji vizyonlarımız mevcuttur.

HİZMETLERİLETİŞİM
Şehirlerin Markalaşması

Şehirlerin Markalaşması

Şehirlerin markalaşması, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu gibi, bir ülkenin refah düzeyinin artmasında en önemli araçlarından biridir. Ayrıca günümüzde, ülkelerden ziyade şehirler ön plana çıkmakta, ülkelerin itibarlarını şehirleri belirlemektedir.Müşterilerimize şehirlerinin kendine özgü özellikleriyle uluslararası alanda bir marka olması yönünde yönetim ve strateji geliştirmelerinde yardımcı oluyoruz.

Devlet Projelerine Uygun Şirket Bulunması

Devlet Projelerine Uygun Şirket Bulunması

Müşterilerimiz için stratejik öneme sahip projelerini başarılı ve hızlı bir şekilde hayata geçirecek, gerekli deneyim ve kabiliyete sahip firmaların bulunmasında ve organize edilmesinde TASAM BGC olarak yardımcı olmaktayız.

Makro ve Mikro Politikaların Geliştirilmesi, Uygulama Stratejileri

Makro ve Mikro Politikaların Geliştirilmesi, Uygulama Stratejileri

Müşterilerimiz için Stratejik Vizyon hedeflerini belirlemesinde ve yönetilmesinde yardımcı olurken aynı zamanda ihtiyaç duyulan tüm alanlarda da neyin önemli olduğunu anlamalarını sağlayarak küresel alanda büyüyen bir güç olmaları yönünde politika ve strateji geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı oluyoruz.