Dijital ve İnovatif Markalaşma

ClusTurkey Sağlık Turizmi Kümelenmesi

ClusTurKey – SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENMESİ

“Dijital ve İnovatif Markalaşma”

( Türkiye ve Dünya Ülkeleri )

Pandemi etkisinin ciddi şekilde hissedildiği günümüzde, dijital teknolojilerin hayata entegrasyonu beklenmedik hızda artmış, gelişmiş ve hâkimiyet kazanmıştır. Global rekabet gücümüzün en üst seviyeye taşınabilmesi ancak yeni nesil pazarlama stratejileri ile mümkün hale gelmiştir. Bu noktada orijinal ve inovatif fikirler geliştirme zorunluluğu günümüzde daha da önemlidir.

Zaman bildiklerimizin birçoğuna “reset” atıp yeni teknoloji ağırlıklı yenilikçi fikirler ile mevcut projeleri dönüştürme zamanıdır. En hızlı ve önemli gelişmelerin teknoloji alanında yaşandığı çağımızda, bu değişimin lokomotifi olacak platformlar konusunda ciddi eksiklik yaşanmaktadır. Dijital dünyanın sunduğu olanakları yeterince kullanamadığımız gerçeğiyle yüzleşerek bu yöndeki eksiklerimizi hızlıca giderip, küresel rekabet gücümüzü en üst seviyelere taşımak için çaba sarf etmemiz gerekmektedir.

Bilgiye erişimin ulaştığı hız, pazarlama faaliyetlerinin değişimini de hızlandırmış ve geleneksellikten uzaklaştırmıştır. Salgının küresel olması tüm ülkeler için tehdit oluşturmuştur. Birçok kurum küresel operasyonlarını sahada uygulayamamaktadır. Ancak sürecin uzun süre devam etme ihtimaline karşı yeni pazarlar oluşturup geliştirmek ayakta kalabilmek için kaçınılmazdır.

Pandemi nedeniyle sağlığın veya daha net bir ifade ile “iyi olma hâlinin” önemi ve farkındalığı artmıştır. Bu bağlamda sağlığın ve “iyi olma hâlinin” devamlılığı isteği ve ihtiyacı tüm hizmetlerin ve eylemlerin önüne geçmiştir. “İyi olma hâli” öneminin farkındalığı tüm sektörler ve endüstrilerle sağlık sektörünün birlikte anılmasına ve ayrıca kişisel sağlık ihtiyaç ve taleplerinin artmasına sebep olmaktadır. Bu durum da beraberinde yeni fırsatlar ve yeni pazarları getirmektedir.

Türkiye, sağlık yatırımları ve pandemi sürecindeki görünür başarısı nedeniyle sağlık endüstrisi çerçevesinde oluşacak fırsatlar ve pazarlar açısından avantajlı konumdadır.

Pandemi sebebiyle gelişen farkındalığa ek olarak sağlık hizmetlerinin çeşitliliğinin artması, yaşlanan dünya nüfusu, ülke sağlık sistemlerinin yaşadığı sorunlar, bireylerin kaliteli ve düşük maliyetli sağlık hizmet beklentisi sağlık turizmi sektörünün büyüklüğünü ve fırsatlarını artırmıştır.

Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla yaklaşık 1,5 milyarlık bir nüfusa 4 saatlik uçuş mesafesinde olup; termal, medikal, yaşlı ve engelli turizm başlıkları altında koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici, sağlığı geliştirici hizmetlerin akredite, kaliteli, bekleme süresi kısa ve daha ucuz şekilde sunulmasını sağlayacak nitelik ve avantajlara sahiptir. Bu avantajları fırsata çevirme yönünde hızlı davranarak, dijitalin sunduğu olanakları maksimum seviyede kullanarak ve pazarlama stratejilerini doğru planlayarak hızlı hamlelerle; küresel rekabette öne çıkan sağlık turizminin, “destinasyon merkezi” olarak ülkemizin, “başkenti” olarak da İstanbul’umuzun anılmasını sağlayabiliriz.

En önemli hedefimiz; birbirinin sinerjisinden faydalanıp birbirini destekleyebilen orijinal ve yenilikçi fikirler üreterek fark ortaya koyan ve model oluşturabilen alt projelerle kümelenme oluşumunu destekleyerek bir başarı hikayesine imza atmaktır.

Uluslararası aktörlere stratejik danışmanlık, ekonomik istihbarat, ağ ve iş geliştirme, beyin bankası, makro/fütürist planlama, sağlık ve turizm endüstrisi, teknoloji ve inovatif pazarlama yönetimi gibi alanlarda spesifik hizmetler sunan TASAM BGC İş ve Devlet Danışmanlığı, küresel ilgi alanına sahip bir düşünce kuruluşu alt yapısı üzerine kurulu “ilk jenerasyon” bir kurumdur. TASAM BGC tarafından geliştirilen ClusTurKey – Tedarik ve Pazarlama Kümeleri ise gelişime açık firmalar için hem Türkiye’de hem diğer ülkelerle yapılan ekonomik ve ticari faaliyetlerde fiziksel sınırların ve sistemsel eşiklerin aşılmasını sağlayan “yeni nesil” bir iş ve uzmanlık platformudur.

ClusTurKey – Sağlık Turizmi Kümelenmesi ile; pazarlama stratejileri ve hedef kitlesi farklı projeleri, T.C. Ticaret Bakanlığının Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) kapsamında gerçekleştirilmesi, birbiriyle ortak projeler oluşturarak güç birliği yapmaları yönünde stratejiler geliştirilmesi ile ülkemiz kalkınma politikaları hedefinin üstünde bir başarı sağlanacağına, özendirici bir model olacağına inancımız tamdır.

Sorularınız İçin Bize Yazın

10 + 14 =

Whatsapp +90 (536) 417 2777

E-posta corporate@bgc.tasam.org

T +90 (212) 635 6151 | F +90 (212) 532 5882

A Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

bgc.tasam.org