Pazarlama & Satış

Danışmanlık Hizmetleri

Müşterilerimize pazardan daha hızlı büyümelerine yardımcı olarak avantaj kazanmalarını sağlıyoruz.

Müşteriler, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda ürünleri nasıl öğrendiklerini ve satın aldıklarına ait kültürlerini hızla değiştiriyorlar. Aynı zamanda, bugünlerde artık güçlü bir ticari veri ve araç cephaneliği mevcuttur. Lider şirketler pazarlama, satış ve gelir fonksiyonlarını değiştiriyorlar. Bu alanda ki dönüşümle, düşük risk ve yüksek getiriyle pazarlamada müşterileriniz ve kuruluşunuz için büyük değer yaratabilir.

Stratejik Pazarlama kapsamında uluslararası marka yaratma ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

Marka oluşturmak yalnızca reklam vererek algı yaratabileceğimiz bir süreç değildir. Stratejinin de bir parçası olarak görmek gerek. Hangi hedefe ulaşmak istiyorsak, o kapsamda tanıtımı, markalaşmayı, konumlandırmayı düşünmek gerekiyor. Başta marka sahibinin/şirketin ve markalaşma sürecini yönetecek ekibin vizyon sahibi olması gerekiyor. Maximum değer üretebilmek, hedefe başarıyla ulaşabilmek için yol yordam bilmek gerek. Fark yaratacak stratejiler geliştirmek ve bu stratejileri uzmanca yönetmek gerek. Üretimden satış sonrasına kadar bir bütün olarak yönetilmesi gerekir.

En az yol yordam bilmek kadar hedef ülkenin kültürünü bilmek de çok önemlidir. Peter Drucker ın , biraz yerlileştirmeye cüret edersem, kültür stratejiyi çiğ çiğ yer söylemini de unutmamak gerekir.

Marka demek ticari başarı demek, verimlilik demektir. Marka olmak daha yüksek fiyata satmak ya da benzer fiyata daha fazla müşteri kazanmak ve elde tutabilmektir. Marka bir değerdir.

Bilinçli ve stratejik markalaşma pazarlama sürecini doğru yönetmekle ancak mümkündür.

HİZMETLERİLETİŞİM
Fiyatlandırma

Fiyatlandırma

Üstün fiyatlandırma ve marj yönetimi için yetenekler geliştirerek müşterilerimizin karlılığı önemli ölçüde artırmasına ve sürdürmesine yardımcı oluyoruz.

Pazara Giriş

Pazara Giriş

Gelişmekte olan pazarlardaki büyümenin kilidini açmak, küreselleşme bulmacasının büyük bir parçasıdır. Piyasadaki pozisyonunu önemli ölçüde değiştirebilecek en büyük kaldıraç şirketlerinden biri olan TASAM BGC, müşterilerine özel dizayn edilmiş mükemmel pazara giriş yaklaşımı geliştirmekte.

Stratejiler

Stratejiler

TASAM 2002’de kurulduğundan beri, strateji bizim temel işimiz olmuştur. Sonuç veren makro / mikro politikaların ve sektörlerin inovasyonu içeren stratejiler geliştiriyoruz.

İş Geliştirme

İş Geliştirme

Bugün, tüm işletmelerin odak noktası, ağlarını genişletme ve işlerini büyütme noktasında bağlantı kuruyor. TASAM BGC’nin küresel çapta geniş ağı ve profesyonel iş geliştirme uzmanları ile size tam bu noktada yardımcı oluyor.

Marka Şehirleşmesi

Marka Şehirleşmesi

Şehirlerin markalaşması, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu gibi, bir ülkenin refah düzeyinin artmasında en önemli araçlarından biridir. Ayrıca günümüzde, ülkelerden ziyade şehirler ön plana çıkmakta, ülkelerin itibarlarını şehirleri belirlemektedir.

Loyalty

Loyalty

Müşteri sadakati müşteriye verilen sözlerin yerine getirilmesine bağlıdır. Harika bir markayı basitçe kavramak asla yeterli değildir. Marka vaadi, müşteri ile her temas noktasında, çevrimiçi ve fiziki olarak sunulmalıdır.

Marka İtibarı

Marka İtibarı

Şirketlerin, markaları müşterileriyle alakalı, ayırt edici ve güvenilir kılan faydalarını ve deneyimlerini tanımlamasına ve rakiplere göre üstün konumlandırma yoluyla markaları farklılaştırma stratejileri geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Marka Stratejisi

Marka Stratejisi

Müşterilerin harika markalar yaratmalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için objektif analiz ve geniş deneyimleri bir araya getiriyoruz.

Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama

Müşterilerimizin, dijital avantaj ile büyümeyi güçlendirmek için pazarlama stratejisinde ve operasyonlarında temel dönüşümler yapmalarına yardımcı oluyoruz.

Satış ve Kanal Yönetimi

Satış ve Kanal Yönetimi

Müşterilerin satış yatırımlarının etkinliği ve satış büyümesini artırmak için tüm kanallardaki müşterilerle etkileşimleri konusunda kalıcı iyileştirmeler yapmalarına yardımcı oluyoruz.

Sektör & Pazar Araştırması

Sektör & Pazar Araştırması

Her başarının altında güçlü bir araştırma yatar. Doğru analizlere dayalı verilen kararlar başarıyı beraberinde getirir. Bu alanda uluslararası birçok deneyime ve bilgiye sahip TASAM BGC uzmanları sizi hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olmakta.