Üretim

Sektörler

TASAM BGC olarak, sektördeki bozulmaları öngörmek, yenilik yapmak, yeni trendler ve fırsatlar hakkında benzersiz bir bakış açısı uygulamak ve kanıtlanmış başarılı iş modelleri oluşturmak için müşterilerimizle birlikte çalışırız. Üretim endüstrisinde 200’den fazla proje üzerinde çalıştık ve sürekli olarak üstün sonuçlar elde ettik.

HİZMETLERİLETİŞİM
Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm

Çağın gereksinimlerini yakalayın ve sizi dijital liderliğe doğru giden pratik, acil adımlara odaklanın.

Satınalma ve Tedarik Yönetimi Güçlendirme

Satınalma ve Tedarik Yönetimi Güçlendirme

Üretim’de ana maliyet kalemlerinden olan ham madde ve sarf malzeme temininin iyi yönetilmesi, müşterilerimizin karlılığını ve rekabet gücü artırdığını geçmişteki deneyimlerimizden biliyoruz

Üretim Performansını Artırma

Üretim Performansını Artırma

TASAM BGC verimlilik matrisleri kullanarak, müşterilerinin üretimdeki iş, operasyon, kalite ve diğer birçok alanda entegre çalışmaları ile sürdürülebilir bir şekilde üretimdeki performanslarını artırmalarına, küresel piyasadaki varlıklarını güçlendirmelerine yardımcı olur.

Endüstri 4,0’a Geçiş

Endüstri 4,0’a Geçiş

Endüstri 4,0, 4. Sanayi Devrimi olarak da adlandırıldığı bu dönemde, Tüm sanayi devrimlerinde olduğu gibi Endüstri 4,0’da da hız ve verimlilik ön planda bulunmaktadır.