Stratejik Danışmanlık

TASAM BGC’nin sadece Türkiye’de değil, EMEA bölgelerinde sahip olduğu eşsiz deneyim ve sonuç odaklı profesyonel yerel ve uluslararası kadrosuyla, çok yönlü bir bakış açısı ile müşterilerimizin hedeflerine ve amaçlarına hizmet eden başarı odaklı eşsiz strateji geliştirme ve operasyonel planlama için önceden hazırlanmanıza yardımcı olur.
HİZMETLERİLETİŞİM

Stratejik Danışmanlık

Bağımsız profesyonel yönetim danışmanlığı müşterilerimize strateji geliştirme, vizyon geliştirme, operasyonel iyileştirme, finansal planlama ve kurumsal değişim projelerinde önemli katkıları olur.

TASAM BGC’nin sadece Türkiye’de değil, EMEA bölgelerinde sahip olduğu eşsiz deneyim ve sonuç odaklı profesyonel yerel ve uluslararası kadrosuyla, çok yönlü bir bakış açısı ile müşterilerimizin hedeflerine ve amaçlarına hizmet eden başarı odaklı eşsiz strateji geliştirme ve operasyonel planlama için önceden hazırlanmanıza yardımcı olur.

Birçok benzer projeden edinilmiş operasyonel deneyim, ilgili sektör bilgisi ile birleşerek size özel stratejik bir destek haline dönüşür.

Stratejik danışmanlığın fiiliyata dönüşebilmesi için gerektiğinde Müşterimizin kendi uzmanları ile birlikte bir proje ekibi oluştururuz. Şirket gerçeklerini çok iyi bilen bu kişiler ile birlikte strateji uygulama planlarını yapmak mümkün olur.

Strateji Planlama | Kurumsal Etkinlik

Stratejik danışmanlık hizmetlerimiz içerisinde sunduğumuz hizmetlerimiz;

Strateji Planlama

Kuruluşlar zamanla gelişir. Stratejik planlama yeteneklerimiz, liderlerin vizyonlarını ifade etmelerini ve bu vizyona ulaşmak için plan yapmalarını sağlar. Sağlam metodolojimiz tanımlı bir misyon, vizyon, hedefler, amaçlar ve önlemler ile yakın vadeli, orta ve uzun vadeli destekleyici girişimleri içeren kapsamlı eylem ve uygulama planlaması ile sonuçlanır. Bağımsız stratejik planlama uygulamalarını kolaylaştırabilir veya mevcut planlama çalışmalarını destekleyebiliriz. Uygulayıcılarımız endüstri lideri stratejik planlama metodolojileri konusunda eğitilmiş ve sertifikalandırılmıştır ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel bir planlama süreci tasarlayabiliriz.

Stratejik Planlama

Operasyonel Planlama

Kolaylaştırma

Kurumsal Etkinlik

Birçok kuruluş için daha az kaynakla daha fazla başarıya ulaşmaya, maliyetleri düşürmeye, verimliliği arttırmaya, hesap verebilirliği arttırmaya, agresif hedeflere ulaşmaya ve sonuçları iyileştirmeye odaklanır. İşlemleri optimize etmek için bir kuruluşun yapısı misyon ve stratejisine uygun olmalı ve iş süreçleri uyumlu ve etkili olmalıdır. Kurumsal gelişim ekibimiz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere organizasyon geliştirme hizmetleri aracılığıyla liderlerinin kuruluşlarının performansını optimize etmelerine destek olur:

Kurumsal Değerlendirmeler ve Tasarım

İş sürecinin yeniden yapılanması

İş analizi

Değişim Yönetimi ve Stratejik İletişim

Performans Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi | Veri Analizi | Program ve Proje Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bir kuruluşun en önemli kaynağı çalışanlarıdır. Kuruluşun misyonunu yürütmek için gereken işgücü stratejilerini tanımlayan ve geliştiren insan sermayesi stratejik planlama konusunda uzmanız. Bu, mevcut ve gelecekteki görev gereklilikleri için işe alım, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, alıkoyma ve ardışık planlama için planlar geliştirmeyi ve hizalamayı içerir. Tüm servislerimiz şunları içerir:

İnsan Sermayesi Stratejik Planlama

İşgücü Analizi ve Modellemesi

İşgücü planlaması

Çalışan Bağlılığı

Yedekleme planlaması

Veri Analizi

Verileri anlamak ve analiz etmek devlet işini etkin bir şekilde yürütmek için kritik öneme sahiptir. Strateji Danışmanlık Ekibimiz, veri bilimi ve analizinde ustalaşmıştır ve işletme kararlarında sistematik titizliğin uygulanmasının önemini anlamaktadır. İstenen veri biliminin son durumu, üst düzey liderlerin proaktif organizasyonel stratejiler geliştirmelerini, politika ve iş kararlarının etkisini anlamalarını sağlamaktır. Basit bir süreç kullanmak, TASAM BGC müşterileriniveri analizini stratejik ve taktik iş kararlarında operasyonelleştirmede başarılı bir şekilde destekler.

Veri Madenciliği ve Görselleştirme

Veriye Dayalı Karar Verme

Yönetici Panoları

İşgücü Modellemesi ve Planlama

Program ve Proje Yönetimi

Stratejik planların ve değişim girişimlerinin uygulanmasını ve yönetimini destekliyoruz. İş vakaları geliştirir, yönetişim kurar, riskleri hafifletir, sonuçları ölçer, iletişimi kolaylaştırır, süreçleri standartlaştırır, kaynakları yönetir, bilgi yönetimi kurar ve stratejik örgütsel yönetimi sağlamak için kapsamlı bir organizasyonel süreç varlıkları, şablonlar ve araçlar araç takımı sunarız.

Proje / Program Teslim Yönetimi

Standartlar, Metodolojiler, İşlemler

Yönetişim ve Performans Yönetimi

Bilgi Yönetimi ve İşbirliği

Kurumsal Değişim Yönetimi