Alt Projeler

ClusTurkey Sağlık Turizmi Kümelenmesi

Tüm Kümeler Özelinde

Aracılık Ofisleri (Dijital Kullanımı Düşük Ülkeler Öncelikli)

Ortak Markalar

Ortak Yatırım ve İşbirliği Modeli Geliştirme Etkinlikleri (Ülkelerin Aynı Segmentteki Sektör Temsilcileri ile)

Kapasite İnşa ve Gelişimine Yönelik Danışma Hizmetleri ve Organizasyonları (Anlaşmalı kuruluş ve işletmelerle)

Sağlık Turizmi Hizmetlerinin Alternatif Turizm Hizmet ve Ürünleri ile Çeşitlendirilmesi ve Entegrasyonu

“Medikal Turizm” Kümelenmesi Özelinde

  • Şehir Hastaneleri – Yabancı Hasta Yönetim ve İletişim Ofisleri
  • Türkiye Sağlık Turizmi Tanıtım ve Farkındalık Etkinlikleri (Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Yabancı Öğrencilerine Yönelik)

 

“Yaşlılık ve Engellilik” Kümelenmesi Özelinde

  • Bölgeler ve Şehirlerin Markalaşması
  • Tanıtım ve Farkındalık Etkinlikleri (Yaşlı Bakımı Eğitim Merkezleri, Enstitüler ve Fakülte Öğrencilerine Yönelik)
  • Yerel Yönetimler ve İlgili STK’lar ile Farkındalık Etkinlikleri ve İşbirliği

“Aracı ve Muhatap Kuruluşlar” Kümelenmesi Özelinde

  • Kitlesel Anlaşmalar Hedefli Strateji Geliştirme
  • Ortak Dijital Altyapı ve Uygulamalar
  • “Facilitator” (Kolaylaştırıcı) Nitelikli Aracı Markalar
  • Ulusal ve Uluslararası Medya İşbirlikleri Modelleri Geliştirme Etkinlikleri (Dijital, Göresel, Basılı, vs)

Sorularınız İçin Bize Yazın

8 + 7 =

Whatsapp +90 (536) 417 2777

E-posta corporate@bgc.tasam.org

T +90 (212) 635 6151 | F +90 (212) 532 5882

A Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

bgc.tasam.org