Ortak Projeler

ClusTurkey Sağlık Turizmi Kümelenmesi

M-Club|TR ( Medikal Kulüp | Türkiye )

Sağlık turizmi kapsamında kapasite inşaa ve/veya geliştirme amacıyla farkındalık, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulması planlanmaktadır. Ayrıca eğitim programları, sosyal sorumluluk projeleri, üyeler arası iletişim ve etkileşim çalışmaları gibi daha birçok başlıkta üyelere ayrıcalıklı hizmet verecek bir kurgu oluşturulacaktır.

Uluslararası Sağlık Turizmi Dijital Platformu

Kişinin sağlık turizmi kapsamında bir hizmet veya ürünü almaya karar vermesinden eve tekrar dönüp önceki hayatına devam etmesi arasında geçen sürede hizmet aldığı veya muhatap olduğu tüm kurum, kuruluş veya işletmelerin ortak dijital bir alt yapı ile hizmet vermesi ve bu hizmetlerin veya ürünlerin sunulması sırasında toplanan verilere tüm muhatap işletme ve kuruluşlarca erişilebiliyor olması günümüz dünyasının gerekliliğidir.

M-Club|TR ile gerçekleştirilecek ortak bir alt yapı ve entegre edilecek uygulamalarla, sağlık turizmi sektöründe her bir hasta bazında toplanan tüm verilerin bu bağlamda kullanılmasına imkan sağlanacaktır. Dijital teknoloji alanında ilk olacak bu çerçevedeki bir çalışmanın sektörel kapsamda uluslararası bir örnek olması hedeflenmektedir.

Aracılık Hizmetleri ve Acente/Ofis

Sağlık turizmi hizmetlerinin ve ürünlerinin sunumunda ilk adım ikna sürecidir. Kişisel ihtiyaçları alternatif seçenekler arasında karşılayacak kuruluş ya da ülke olmak için ihtiyacı olanın ikna edilmesi aslında ilk ve en önemli süreçtir. Bu sürecin sorumluları ve gerçekleştirenleri de aracı kuruluşlardır.

M-Club|TR ile hedef ülkelerde misafirlerimizin ikna sürecinden ülkemizde aldığı hizmet sonrası ülkesindeki hayatına (normaline) geri dönüşüne kadarki tüm süreçlerde “facilitator” nitelikli çalışacak Sağlık Turizmi Acenteleri/Ofisleri açılacaktır.

Markalaşma ve Akreditasyon Destek Hizmetleri

Bir ülkenin, sağlık turizminde ya da sağlık hizmetlerinde rekabet edebilme kapasitesi o ülkedeki sağlık hizmeti standartlarının durumu ile ilişkilidir. Sağlık turizmi açısından rekabet edebilirlik o ülkenin sağlık sistemi ve hizmet niteliklerine bağlıdır. Sağlık sistemi ve standartlarının uluslararası nitelikte akredite olması markalaşmayı ve rekabet edebilirliği beraberinde getirmektedir.

M-Club|TR ile hedef ülke ve pazar beklentileri analiz edilerek ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları rehberliği ve ortak çalışmaları çerçevesinde üyelerin markalaşma ve akreditasyon süreçleri desteklenecektir.

Sorularınız İçin Bize Yazın

6 + 10 =

Whatsapp +90 (536) 417 2777

E-posta corporate@bgc.tasam.org

T +90 (212) 635 6151 | F +90 (212) 532 5882

A Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

bgc.tasam.org