Yönetim Danışmanlık | Makro ve Sektörel Fütürist Planlama

Geleceğe yönelik olarak düşünülen hedeflerinizin ve planlamalarınızın profesyonel bir yapı ile total bazda ve sektörler açısından doğru şekilde yönetilmesi için kurumumuz sizlere yönetim danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Geleceğin yapısını oluşturmak istediğiniz firmanızda, gerek makro politikalar gerek sektörel yönetimler sayesinde çalışmalar uzmanlıkla gerçekleştirilir.
HİZMETLERİLETİŞİM

Yönetim Danışmanlık

Makro ve Sektörel Fütürist Planlama

Makro ve Sektörel Fütürist Planlama

Geleceğe yönelik olarak düşünülen hedeflerinizin ve planlamalarınızın profesyonel bir yapı ile total bazda ve sektörler açısından doğru şekilde yönetilmesi için kurumumuz sizlere yönetim danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Geleceğin yapısını oluşturmak istediğiniz firmanızda, gerek makro politikalar gerek sektörel yönetimler sayesinde çalışmalar uzmanlıkla gerçekleştirilir.

İlk aşamada, öngörülebilir hedeflerin oluşturulması ile ilerleyen süreçte, bu hedefler realist sonuçlara dönüştürülür ve uygulama planları gerçekleştirilir. Bu bağlamda öncelikle çok geniş kapsamda hangi noktalarda politik adımlar atılması gerektiği belirlenir. Böylece ilerleyen aşamalarda karşınıza çıkabilecek her sorunun çözümü elde edilirken, risk faktörleri en düşük noktaya indirgenir.

Kurumumuz, danışmanlık konusunda ekibiniz ile birlikte karşılıklı fikir telakkileri ve paylaşımlar sayesinde sonuca ulaşmaya gayret gösterir. Çünkü var olan kaynakların gözden geçirilmesi, gelişim planlarının hazırlanması ve geleceğe dönük bir yapının oluşturulması bu sayede elde edilebilir.

TASAM BGC, kökten gelen bir deneyim ile uluslararası bir kadrodan faydalanarak, hedef ve amaçlarınıza hizmet eden fütürist bir planlama sağlar. Bu sayede gelecek hedefleriniz çok daha gerçekçi bir yapıya dönüşebilir. Birliktelik içinde oluşturulan ekip çalışmasıyla şirket varlığı ve sahip olunan tüm değerler planlamaya katılarak uygulamalar gerçekleştirilir.

Makro Politikalar

Geleceği planlamak açısından düşünüldüğünde, yönetim danışmanlık hizmetlerinin verilebilmesi için makro alanda çok geniş bir politika sergilenmesi gereklidir. Bu kapsamda yapılan planlama içinde ekonomi, eğitim, tarım, istihdam, üretim ve güvenlik yer almalıdır.

Ekonomi planlamaları yapılırken, gelecekte ihtiyaç duyulacak tüm varlıklar ve elde edilecek tüm varlıklar hesaba katılır.

Eğitim çalışmaları sayesinde, ilerleyen süreçte görev alacak personellerin konumları için hazırlanması ve yeni personellerin yetiştirilmesi gibi noktalar ele alınır.

Yapılacak planlar içinde tarım yönetimi gibi konular olacağı göz önünde bulundurulup, tarım açısından sağlanacak kaynakların yönetilmesi için politikalar geliştirilir.

Gerçeğe dönüştürülecek hedeflerin gelecek vadede ihtiyaç duyacağı insan gücünü ve iş gücünü de hesaba katarak istihdam politikaları geliştirilir. Bu politikaların ekonomik anlamda ve yine eğitim ya da iş güvenliği gibi noktalardaki getiri ve götürüleri planlama içinde yer alır.

Elde edilen ekonomik kaynakların eğitimli personellere aktarılarak istihdam sağlanması ve tarım gibi noktalardan gelen kaynakların kullanılması ile üretim çalışmaları yapılması planlanır. Üretim çalışmalarında da sağlam bir denge ve sorunsuz bir ilerleyiş için önceden sağlanan yönetim danışmanlık desteği önemli bir yere sahiptir. Üretimin sorunsuz ilerleyişinde sürekli şekilde gelişim sağlayacak eğitimler, artan ihtiyaçları karşılayacak istihdam ve sürekli yapıyı koruyacak ekonomik plan gerekir.

Güvenlik stratejilerinin oluşturulması ile sağlanan güç; geleceğe dönük bir yapının risk faktörlerinden etkilenmeden sürdürülebilmesidir. Sorunların çözümü her aşamada elde edilerek, planlama çok daha gelişmiş bir noktaya aktarılır. Bu sayede çözüm her zaman arka planda hazır bir yapı oluşturacaktır.

 

Sektörel Alanda Turizm, Sanayi, Uzay ve Havacılık, Savunma ve Güvenlik, Enerji

Sektörel Alanda Turizm, Sanayi, Uzay ve Havacılık, Savunma ve Güvenlik, Enerji

Sektörel alanda fütürist planlama ele alındığında, yönetim danışmanlık hizmetleri birçok farklı sektör için ayrı ayrı planlamaları içerir.

Turizm yönetim planlaması gerçekleştirmek için sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, yine makro politikalar, sektörel politikalar kapsamında ele alınır. Çünkü sektörel anlamda turizm bir hizmet yapısı oluşturduğu için çok daha elit çizgide ve nitelikli bir iş gücü, eğitim ve ekonomik planlama gerektirir.

Sanayi yani üretim faaliyetleri konusunda sektörde sürekli bir şekilde karşılaşılabilecek sorunları önceden görebilmek ve değişimlere açık olmak gereklidir. Çünkü geleceğe dönük bir sektörde yönetim planlaması sağlayabilmek için yenilikleri ve fırsatları doğru açılardan karşılayarak, uygulamaya geçirmek önemlidir.

Kurumumuz, uzay ve havacılık noktasında da yönetim danışmanlık hizmetleri için çok geniş bir kapsam ile hizmet sunmaktadır. Sektörün yapısı ile birlikte Ülkemizde gelişmekte olan bu alanda yakıt fiyatlarından resmî harcamalara kadar birçok konuda özellikle mali denge gibi faktörler için danışmanlık sağlanmaktadır.

Savunma ve güvenlik sektörü Ülkemizin giderek daha çok ihtiyaç duyduğu sektörler arasında yer alır. Bu nedenle üzerinde durulması gereken nokta; resmî makamlar ile ilişkiler ve dünya konjonktürünün sürekli göz önünde bulundurulmasıdır. Bu kapsam, geleceği kabul eden yapıların oluşturulması şeklinde görülmelidir.

Enerji sektörü ise dünyanın temel ihtiyacını oluşturmaktadır. Bu noktada yönetim danışmanlık hizmetlerinde geniş kapsamda makro politikalar ve sektörel çalışmalar için hazırlanmak ve inovatif olmak amacıyla destek verilir. En özel nokta, geleceği görmek ve farklı olanı düşünerek, yeni olanı elde etmektir.