Model

ClusTurKey Tedarik ve Pazarlama Kümeleri

İş kümeleri; ticari, iktisadi, finansal, idari, hukuki, bilimsel, sosyal vb. ilişkilerle birbirini tamamlayan veya rekabet eden tüm sektörel aktörlerin (mal ve hizmet üreten işletmeler ile alıcı/satıcı ve aracı firmaların yanı sıra düşünce kuruluşları, sektörel enstitüler, mesleki ve teknik eğitim kurumları, yükseköğretim birimleri, teknik bilgi/destek ve yetkinlik üzerine kamu kurumları, finans kurumları, standardizasyon kurumları, STK’lar, vb. pek çok resmî, özel ve sivil kurumun) kümelenmesi ile oluşur.

 

ClusTurKey’in geliştirdiği “stratejik kümelenme modeli”; öncelikle rekabet avantajı olan ve birbirinden bağımsız hareket eden firmalar ekseninde yapılanan sektörlerin verimliliğini stratejik kümelenme ile en üst seviyeye çıkararak, firmaları iç ve dış piyasada daha güçlü ve daha rekabetçi kılmayı amaçlar. Bu model ile ClusTurKey; iş kümelerinin vizyon ve stratejilerini oluşturarak, küme gelişimini sağlayacak faaliyet ve faaliyet gruplarını tanımlayan yol haritalarını belirler, sektör aktörleri arasındaki ilişkileri düzenleyip işbirliği potansiyelini güçlendirerek organize bir çaba ile iş kümelerinin gelişimini artırır.

 

Tedarik ve Pazarlama Kümeleri içindeki üyesi kurumlar, üreticiler, sanayiciler, KOBİ’ler; 7/24 internet portalı ve çağrı-işlem merkezi erişimlerinin yanı sıra anlaşmalı uzmanlık kuruluşları, üniversiteler, kargo ve lojistik firmaları, sektörel kurumlar ve finans kurumları ile yapılmış olan işbirliklerinden yararlanırlar. Stratejik kümelenme modeli sayesinde gelişime açık her bir firma, kendi başına hareket ettiği zamana göre çok daha verimli, kârlı, yenilikçi ve efektif hâle gelip, aldığı tedarik/ithalat ve pazarlama/ihracat desteği ile küresel ölçekte rekabet eden bir markaya dönüşür.

TASAM BGC TÜM ENDÜSTRİLERDE GENİŞ DENEYİME SAHİPTİR

SİZİNLE EN ALAKALI SEKTÖRLERİ KEŞFEDİN.

TASAM BGC TÜM ENDÜSTRİLERDE GENİŞ DENEYİME SAHİPTİR

SİZİNLE EN ALAKALI SEKTÖRLERİ KEŞFEDİN.

Sorularınız İçin Bize Yazın

13 + 14 =

Whatsapp +90 (536) 417 2777

E-posta corporate@bgc.tasam.org

T +90 (212) 635 6151 | F +90 (212) 532 5882

A Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

bgc.tasam.org