Kümelenme Modeli

ClusTurkey Sağlık Turizmi Kümelenmesi

Sağlıklı Yaşam (termal turizm, sağlığı koruyucu/geliştirici, güzellik, kişisel bakım ürün ve hizmetleri), Medikal Turizm (şehir hastaneleri ve özel sağlık kurumlarındaki medikal estetik dâhil tüm ürün ve hizmetler); Yaşlılık ve Engellilik (yaşlı bakımı – engelli öncelikli ürün ve hizmetler); Aracı ve Muhatap Kuruluşlar (tanıtıcı/kolaylaştırıcı, seyahat/konaklama, dijital veri toplama/saklama, sigorta, sosyal güvenlik ve hukuki destek ürün ve hizmetleri) başlıkları altında dört ayrı kümelenme oluşumuna yönelik olarak farklı HİSER projeleri gerçekleştirilmesi, hedefe ulaşmak için gerekli görülmektedir.

İlgili pazarlama faaliyetleri de ülkemizin, şehirlerimizin, değerlerimizin ve kültürümüzün tanıtımına, markalaşmasına ciddi katkı sağlayacak stratejik yaklaşımla planlanmıştır. Bu bağlamda kümelenme konsepti ile geliştirilen ortak projelerle güçlü bir sinerji oluşturmak stratejimizin en önemli parçasıdır.

“Sağlıklı Yaşam” Kümelenmesi

Termal Tesisler, Tıbbi Kaplıcalar

Diyet ve Egzersiz Merkezleri

Psikolojik Danışma Merkezleri

Alternatif Tıp Tedavi Merkezleri  

Sağlıklı Yaşam Konaklama Tesisleri

“SPA” (Kaplıca) – “Wellness” (Sağlıklı Yaşam)  Merkezleri

Derma Kozmetik ve Üreticileri

Ülkemize Özel Uçucu Yağ ve Güzellik Ürünü Üreticileri

Güzellik ve Kişisel Bakım Merkezleri

 

Sağlıklı Yaşam sektörü her geçen gün değerlenmektedir. Pandeminin başlaması ile birlikte sektöre ilgi daha da artmıştır. Yakın gelecekte ise birçok sektörü geride bırakacağı öngörülmektedir. Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık kurumlarından KPMG’nin raporuna göre, Sağlıklı Yaşam sektörü şu an için 5 trilyon dolar hacme sahiptir. Ekonomi uzmanlarına göre bu hacim önümüzdeki 20 yıl içinde 30 ila 50 trilyon dolar arasında bir değer kazanacaktır.

Sağlıklı Yaşam endüstrisinin mevcut tesisler ile uyumluluğunun sağlanması ve yeni projelerin geliştirilmesi ile Türkiye turizminin 12 ay boyunca canlı tutulması, pastadaki payının artırılması mümkündür. Küresel pazar gücünün farkındalığını artırmak, konaklama tesislerine entegrasyonun sağlanması ve ilgili ürün üreticileri ile işbirliklerinin geliştirilmesi strateji dâhilindedir.

 

“Medikal Turizm” Kümelenmesi

Şehir Hastaneleri

Özel Hastaneler

Tıp Fakülteleri

Medikal ve Cerrahi Estetik Merkezleri

Klinik Laboratuvarlar

Görüntüleme Merkezleri

 

2002 yılı itibariyle başlayan ve başarıyla gerçekleştirilen “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile vatandaşlarına daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilen Türkiye, uluslararası misafirlerimize de kaliteli hizmet sunma kapasitesini geliştirmiş, diaspora sağlık turizmi ve medikal turizm açısından bir destinasyon merkezi olma potansiyeline erişmiştir.

Nitelikli insan kaynağı, kaliteli hizmet, modern tıbbi teknoloji, bekleme süresinin olmaması, sosyokültürel zenginlik ve eşlik eden turistik faaliyetlerin imkan ve çeşitliliği ile ülkemiz, medikal turizm kapsamında mükemmeliyet merkezleri niteliğinde merkezlere ve hizmet kapasitesine sahiptir. Bu nitelik ve özelliklerle ülkemizde hizmete girmiş ve kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerinin devlete yük olmaktan çıkması için hızlı bir şekilde doğru pazarlama stratejileri ile sağlık turizmine kazandırılması gerekliliği bulunmaktadır.

Uluslararası platformlarda kamu özel veya kurumlararası rekabete müsaadde edilmeden hep birlikte büyümenin ve dünyada büyüyen medikal turizm pastasından hak edilen payı ülkemize getirmenin yolları üzerinde çalışılması elzemdir.

 

“Yaşlılık ve Engellilik” Kümelenmesi

Yaşlı Bakım Merkezleri

Geriatri Merkezleri

Termal Tesisler ve Tıbbi Kaplıcalar

Yaşlı Bakımı Eğitim Merkezleri, Enstitüler ve Üniversiteler

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri

Engelli Öncelikli Turizm ve Konaklama Tesisleri

 

BM verilerine göre önümüzdeki 30 yıl içinde dünyadaki 65 yaş üzeri nüfusun 1,5 milyarı geçmesi tahmin edilmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde; artan yaşlı nüfusu ve genç nüfusun sanayi ya da finans sektörüne kayması yaşlı bakım hizmetlerini aksatmakta ve bakım merkezleri insan kaynağı ihtiyacını karşılayamamaktadır. Yaşlı turizmi başlığı altında sağlıklı yaşlı bakımı, kronik hastalık takipli yaşlı bakımı, rehabilitasyon ve tedavi öncelikli yaşlı bakımı ve palyatif bakım hizmetleri sunulmaktadır.

Dünyada ekonomik büyüklüğe bakıldığında termal sağlık turizmi ve yaşlı sağlık bakımı odaklı turizm, sağlık turizmi endüstrisinin en güçlü bileşenleridir. Ayrıca OECD verilerine göre dünyada yaklaşık 1 milyar engelli nüfusu olduğu tahmin edilmektedir. Doğru strateji ve etkili pazarlama yöntem ve projeleriyle Türkiye, sahip olduğu imkan ve genç iş gücüyle gerek yaşlı ve gerekse engelli turizminde destinasyon merkezi olmaya adaydır.

 

“Aracı ve Muhatap Kuruluşlar” Kümelenmesi

Sigorta Şirketleri

Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve Aracı İşletmeler

Sağlık Bilişimi ve Teknoloji Şirketleri

Uluslararası Reklam ve Pazarlama Şirketleri

Uluslararası Medya Kuruluşları (Dijital, Sosyal, Yazılı, Görsel, vs)

Turizm ve Seyahat Acenteleri

Otel ve Konaklama Tesisleri

 

Sağlık turizmi endüstrisi; sağlık, turizm, iletişim, ulaşım, bilişim ve teknoloji, finans, inşaat, sosyal güvenlik kurumları ve sigorta sektörlerinin birlikte ürettikleri hizmetlerin ve ürünlerin toplamıdır.

Kişinin sağlık turizmi kapsamında bir hizmet veya ürünü almaya karar vermesinden eve tekrar dönüp önceki hayatına devam etmesi arasında geçen sürede hizmet aldığı veya muhatap olduğu tüm kurum veya işletmelerin birbiriyle ortak projeler oluşturarak güç birliği yapmaları yönünde stratejiler geliştirilip başarıyla uygulanması ile ülkemizin kalkınma politikaları hedefinin de üstünde bir başarı sağlayacağı öngörülmektedir.

Aracı kuruluşlar sağlık turizmi açısından anahtar işletmelerdir. Ayrıca sigorta şirketleri ve sosyal güvenlik kuruluşları sağlık turizm endüstrisinde kitlesel hareketlilik ve büyüme için en önemli paydaşlar durumundadır. Misafirlerimize ikna, seyahat, konaklama, dijital sağlık verilerini toplama ve saklama, takip ve hukuki destek aşamalarının tamamında bir bütünlük içinde ve belirlenmiş standart ve kalitelerde hizmet sunumu için “aracı ve muhatap kuruluşlar” kümelenmesi çerçevesinde HİSER projeleri gerçekleştirilmesi, ülkemizin sağlık turizmi başarı hedefleri için gereklidir.

Sorularınız İçin Bize Yazın

12 + 15 =

Whatsapp +90 (536) 417 2777

E-posta corporate@bgc.tasam.org

T +90 (212) 635 6151 | F +90 (212) 532 5882

A Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

bgc.tasam.org