Strateji ve Uygulama

Danışmanlık Hizmetleri

Rakipleriniz toplantı salonlarında sizden mi bahsediyor? Stratejiniz kaynakları nasıl tahsis ettiğiniz konusunda rehberlik ediyor mu? Her çalışan stratejinizi ifade edebilir mi ve uygulamak için ihtiyaç duydukları şeye sahipler mi? TASAM BGC’de strateji bir plandan daha fazlasıdır ve 2002’den beri tüm sektörlerdeki şirketlere, değişik coğrafyadaki hükümetlere ve ülkelere stratejileri konusunda yardımcı oluyoruz.

HİZMETLERİLETİŞİM
Bakanlık ve Kurumlar

Bakanlık ve Kurumlar

Belirledikleri strateji, politika ve hedeflerine ulaşmalarında çalışanın önemi yüksektir. Bu konuda müşterilerimize vizyonlarını başarı ile yerine getirmeleri noktasında çalışanlarına ve yöneticilerine eğitimler vererek yardımcı oluyoruz.

Çalışanlarının ve Yöneticilerin Eğitimi

Çalışanlarının ve Yöneticilerin Eğitimi

Kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları alanda bilgi, beceri kazanması hedefi doğrultusunda gelişme sağlayabilmelerine yönelik eğitim programlayabilir, kurumsal dış ticaret belleği kazanmak için şirketlerin dış ticaret yeteneklerini geliştirebiliriz.

Eğitim

Eğitim

Dünyadaki birincil, ikincil, okul öncesi ve meslek kuruluşları birçok zorlukla karşı karşıya. Her pazarda, daha sıkı bütçelerle daha iyi öğrenci sonuçları sunarken, yeni teknolojileri benimsemeleri, değişen işgücü piyasalarına cevap vermeleri ve artan küreselleşmeyi yönetmeleri bekleniyor.

Yapay Zeka ile Toplum 5,0

Yapay Zeka ile Toplum 5,0

Teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplumun gelişimine katkı sağlamasını amaçlayan devrimdir. Kamu müşterilerimizin bu politikaları başarılı şekilde uygulamasına üzerine yardımcı oluyoruz.

Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık Hizmeti

Özel ve / veya kamu müşterilerimize ihtiyaç duydukları uzmanlık alanlarımızda başarılı politikalar ve stratejiler geliştirmelerine, bunları uygulamada başarı ile yönetilmesinde ve  sürdürülebilirliğinin sağlanmasında yardımcı oluyoruz.